פיקוד שבת לקלנועית

פיקוד שבת לקלנועית

לפני שנתחיל בנסיעה בקלנועית עם פיקוד שבת, הבה נכיר במקצת את חלקיה:

אביזרי פיקוד השבת לקלנועית:
1. מתג חול/שבת (עם נעילת הגנה מפני הסטה בלתי-מכוונת)
2. מפתח הפעלה מיוחד לשבת
3. מתג שליטה על כיוון הנסיעה
4. נורית סימון (LED) ירוקה מהבהבת לחיווי מצב מנגנון השבת
5. שתי נוריות סימון (LED) אדומות לחיווי כיוון הנסיעה
6. מתג בלם חירום
7. מדבקת אישור של מכון צומת
8. שלט בולט למניעת 'מראית עין'
 

הוראות הפעלה:
הכנות ביום שישי:
א. יש להעביר את מתג חול/שבת למצב "שבת". שימו לב: מרגע זה והלאה נורית הסימון הירוקה (מס' 4) צריכה להבהב הבהוב קצרצר כל מספר שניות (כ-10 שניות). אין לגעת במתג זה במשך כל השבת!!
ב. ודא שמתג בלם החירום (מס' 6) אינו במצב "בלם" והכלי מוכן לנסיעה.
ג. יש לתלות את השלט המסב את תשומת לב העוברים-ושבים על קיומו של פיקוד שבת בקלנועית.

לנסיעה בשבת:
א. בחר את כיוון הנסיעה הרצוי ע"י מתג השליטה בכיוון הנסיעה (מס' 3)
ב. סובב/י את מפתח ההפעלה המיוחד לשבת (מס' 2) למצב "הפעלה". והמתן/ני לכניסת המערכת לפעולה (ב'גרמא'). כניסת המערכת לפעולה תתבצע לאחר שנורית הסימון הירוקה (מס' 4) תהבהב שני הבהובים. עם כניסת המערכת לפעולה, הקלנועית תתחיל 'לזחול' באיטיות בכיוון התנועה הרצוי (בקלנועיות מסוימות גם אם כיוון התנועה שנבחר הוא נסיעה לאחור, מטעמי בטיחות הקלנועית 'תזחל' מספר שניות קדימה ורק אחר-כך תעבור לנסיעה לאחור).
ג. כל מה שנותר הוא להגביר את קצב הנסיעה למהירות הרצויה על-ידי 'דוושת' המהירות הידנית. שימו לב: גם בקלנועיות שבהן במצב חול כיוון הנסיעה נקבע לפי כיוון הסטת ה'דוושה' הידנית, בפיקוד השבת ייקבע כיוון הנסיעה תמיד רק על פי מתג השליטה (מס' 3). הסטת ה'דוושה' לאחור כאשר המתג נמצא במצב "קדימה" תניע את הקלנועית קדימה!

החלפת כיוון נסיעה:
המעבר לנסיעה לאחור יתבצע ע"י הסטת מתג השליטה על כיוון הנסיעה (מס' 3) – "קדימה" או "אחורה". כיוון הנסיעה אינו מתחלף מיידית. יש להמתין כ-10 שניות עד לביצוע החלפת כיוון הנסיעה ב'גרמא' ע"י הפיקוד האלקטרוני.

עצירה רגילה:
עם ההרפיה מ'דוושת' המהירות, הקלנועית תחזור למצב ההתחלתי של ה'זחילה'. במצב זה 'דימום המנוע' החשמלי ייעשה ע"י העברת מפתח ההפעלה (מס' 2) למצב "כבוי". כיבוי המערכת יהיה ב'גרמא' בתום שני הבהובים של נורית הסימון הירוקה (מס' 4).

בלימת חירום:
מכיוון שכיבוי המערכת דורש המתנה של כ-10 שניות, ישנו מתג נוסף המיועד לבלימת חירום (מס' 6), המכבה את המערכת בתוך 2-3 שניות. (בקלנועיות מסוימות קיים בנוסף בלם מכני ידני שמאפשר אף הוא בלימות חירום מהירות). לבלימה – העבר את המתג למצב "בלם". לפני נסיעה נוספת כמובן שצריך לזכור להחזיר את מתג הבלם בחזרה!

שימו לב, במצב שבת מנוטרלים כל פנסי הקלנועית, וכן הצופר!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

ליעוץ או הדגמה חינם בביתכם השאירו פרטים: